Meestgestelde vragen
Algemeen   E-mail   Agenda   Contactpersonen   Documenten  

Content

 1. 1 Meestgestelde e-mailvragen
  1. 1.1 Hoeveel ruimte heb ik voor mijn e-mailberichten? Kan mijn ruimte opraken?
  2. 1.2 Heb ik offline toegang tot mijn e-mail?
  3. 1.3 Kan ik voorkomen dat berichten worden gegroepeerd tot conversaties?
  4. 1.4 Hoe markeer ik een bericht als "ongelezen" in mijn Postvak IN nadat ik het heb geopend?
  5. 1.5 Kan ik een bericht terughalen dat ik al heb verzonden?
  6. 1.6 Ik heb gehoord dat de zoekfunctie van Gmail echt krachtig is. Hoe werkt die?
  7. 1.7 Kan ik mijn oude e-mail vanuit Groupwise importeren in Google Apps?
  8. 1.8 Kan ik van Gmail het standaard e-mailprogramma maken als ik op e-maillinks klik?
 2. 2 Conversaties en berichten
  1. 2.1 Kan ik slechts een enkel bericht in een conversatie beantwoorden of doorsturen?
  2. 2.2 Kan ik berichten uit een conversatie verwijderen?
  3. 2.3 Kan ik vanuit het hoofdvenster van mijn e-mail een bericht openen in een apart venster?
  4. 2.4 Hoe kan ik de spelling controleren van een bericht dat ik aan het schrijven ben?
 3. 3 Bestandsbijlagen
  1. 3.1 Is de grootte of het type van bestandsbijlagen in Gmail beperkt?
  2. 3.2 Kan ik bestanden slepen en neerzetten om ze toe te voegen aan een bericht?
  3. 3.3 Hoe kan ik een bestandsbijlage van het ene bericht naar het andere bericht kopiëren?
  4. 3.4 Kan ik een bericht of conversatie toevoegen aan een ​​nieuw bericht?
 4. 4 Labels
  1. 4.1 Er zijn geen mappen in e-mail van Google Apps. Hoe kan ik mijn berichten ordenen?
  2. 4.2 Hoeveel labels kan ik maken?
  3. 4.3 Kan ik meerdere labels toekennen aan een enkel ​​e-mailbericht?
  4. 4.4 Kan ik labels nesten, net zoals ik dat deed met mappen in mijn oude e-mailprogramma?
  5. 4.5 Worden door het verwijderen van een label alle berichten verwijderd waaraan dat label is toegekend?
 5. 5 Berichten archiveren en verwijderen
  1. 5.1 Wanneer moet ik een bericht verwijderen in plaats van het te archiveren?
  2. 5.2 Hoe lang blijven berichten in mijn archief?
  3. 5.3 Hoe lang blijven berichten in de Prullenbak?
  4. 5.4 Hoe haal ik een bericht uit de Prullenbak?
  5. 5.5 Waarom wordt een bericht dat ik heb gearchiveerd of verwijderd, opnieuw weergegeven in mijn Postvak IN?
  6. 5.6 Moet ik berichten in de map 'Verzonden' verwijderen of archiveren?
 6. 6 E-mailfuncties
  1. 6.1 Bevat Gmail een functie voor het instellen van een afwezigheidsbericht?
  2. 6.2 Kan ik mijn e-mail delen met een collega?
  3. 6.3 Heeft Gmail sneltoetsen?
  4. 6.4 Worden gedeelde mailboxen in Gmail ondersteund?
  5. 6.5 Bevat Gmail een "taken"-functie waarmee ik een lijst kan maken van berichten waarop ik nog moet reageren?
 7. 7 Spam
  1. 7.1 Hoe lang blijven berichten in de map Spam?
  2. 7.2 Hoe voorkom ik dat berichten van bepaalde afzenders worden gemarkeerd als spam?

Meestgestelde e-mailvragen

Hoeveel ruimte heb ik voor mijn e-mailberichten? Kan mijn ruimte opraken?

Uw account heeft 25 GB aan opslagruimte. U zult waarschijnlijk nooit te weinig ruimte hebben. Zeer actieve e-mailgebruikers, die veel bestandsbijlagen verzenden en ontvangen en alle berichten archiveren, gebruiken mogelijk tot 5% van deze opslagruimte per jaar (meestal minder). Het zou dus decennia duren voordat alle beschikbare ruimte is opgebruikt. Google Apps beperkt de grootte van bestandsbijlagen bovendien tot 20 MB en u hoeft dan ook niet bang te zijn dat een paar grote bestanden uw opslagruimte volledig gebruiken.

Heb ik offline toegang tot mijn e-mail?

Ja, u kunt Gmail instellen voor offline toegang tot uw meest recente e-mailberichten. Als u deze functie wilt inschakelen, klikt u in de rechterbovenhoek van uw e-mailvenster op Instellingen, vervolgens op het tabblad Offline en dan op Offline e-mail inschakelen voor deze computer. (Als offline toegang echter door uw Google Apps-beheerder is uitgeschakeld voor uw domein, is het tabblad 'Offline' niet beschikbaar en kunt u deze functie niet gebruiken.)

Kan ik voorkomen dat berichten worden gegroepeerd tot conversaties?

Ja. Klik in de rechterbovenhoek van uw Gmail-venster op Instellingen en op het tabblad Algemeen en scroll naar beneden naar Conversatieweergave.

 • Als conversatieweergave is uitgeschakeld, worden nieuwe berichten niet gegroepeerd tot conversaties en worden alle bestaande conversaties uitgesplitst naar afzonderlijke berichten.
 • Als conversatieweergave is ingeschakeld, kunnen de berichten in een conversatie niet worden gescheiden. Als u echter een antwoord wilt sturen maar dit niet wilt toevoegen aan de conversatie, kunt u eenvoudig de onderwerpregel in het antwoord wijzigen.

Hoe markeer ik een bericht als "ongelezen" in mijn Postvak IN nadat ik het heb geopend?

Selecteer het bericht. In de vervolgkeuzelijst Meer acties selecteert u vervolgens Markeren als ongelezen.

Kan ik een bericht terughalen dat ik al heb verzonden?

Ja, in Gmail Labs is een eerste versie van een nieuwe "ongedaan maken"-functie beschikbaar, waarmee u een bericht binnen een paar seconden nadat u het hebt verzonden, kunt terughalen. Als u de functie wilt inschakelen, klikt u op het Labs-pictogram (groene kolf) in de rechterbovenhoek van uw Gmail-venster. Klik vervolgens onder Verzenden ongedaan maken op Inschakelen.

Uw Google Apps-beheerder moet Labs inschakelen voor uw domein om deze functie beschikbaar te stellen.

Ik heb gehoord dat de zoekfunctie van Gmail echt krachtig is. Hoe werkt die?

Als u berichten wilt zoeken, typt u een woord dat de berichten bevatten. Houd er echter rekening mee dat alleen zoekresultaten worden gegeven voor "hele woorden"; delen van een woord of vergelijkbare woorden worden niet herkend. Als u bijvoorbeeld zoekt naar voordelen, worden geen zoekresultaten gegeven voor voordeel of voord. Evenmin worden speciale tekens herkend, zoals vierkante haken, aanhalingstekens, valutasymbolen, de ampersand, het pond-teken en asterisken.

Standaard wordt niet gezocht in de mappen Prullenbak en Spam. Als u ook in die mappen wilt zoeken, klikt u naast het veld Zoeken op Zoekopties weergeven en selecteert u in de vervolgkeuzelijst Zoeken de optie E-mail & Spam & Prullenbak.Voor meer informatie over het gebruik van de zoekfunctie, gaat u naar het Helpcentrum van Google Apps.

Een lijst van de geavanceerde zoekoperatoren is beschikbaar in het Helpcentrum van Google Apps. U kunt ook dit referentieblad afdrukken.

Kan ik mijn oude e-mail vanuit Groupwise importeren in Google Apps?

Ja. Ga voor meer informatie naar Gegevensmigratie op deze site.

Kan ik van Gmail het standaard e-mailprogramma maken als ik op e-maillinks klik?

Ja, als Google Talk is ingeschakeld voor uw domein. In dat geval gaat u als volgt te werk om Gmail op te geven als standaard e-mailprogramma:

 1. Open Google Talk.
 2. Klik in de rechterbovenhoek van uw lijst contactpersonen op Instellingen.
 3. Selecteer Open Gmail wanneer ik op e-maillinks klik in het dialoogvenster 'Algemeen'.
 4. Klik op OK.

Houd er echter rekening mee dat deze instelling niet werkt voor alle e-maillinks.

Als Google Talk niet is ingeschakeld, kunt u Gmail Notifier gebruiken (alleen beschikbaar met de gratis versie van Google Apps).

Conversaties en berichten

Kan ik slechts een enkel bericht in een conversatie beantwoorden of doorsturen?

Ja. Open de conversatie en vouw het individuele bericht uit. Klik onder aan de berichtkaart op Beantwoorden of Doorsturen.

Kan ik berichten uit een conversatie verwijderen?

Ja, u kunt een of meer berichten als volgt uit een conversatie verwijderen:

 1. Open de conversatie en vouw het bericht uit dat u wilt verwijderen.
 2. Klik op de pijl naar beneden naast Beantwoorden in de rechterbovenhoek van de berichtkaart.
 3. Selecteer Dit bericht verwijderen.

Kan ik vanuit het hoofdvenster van mijn e-mail een bericht openen in een apart venster?

Ja, als uw browser is ingesteld voor het weergeven van pop-ups in een nieuw venster, gaat u als volgt te werk:

 • Als u een bericht aan het lezen bent, klikt u op de link Nieuw venster in de rechterbovenhoek van het bericht.
 • Als u een nieuw bericht aan het maken bent, klikt u op het "pop-up"-pictogram in de rechterbovenhoek van het bericht.

Hoe kan ik de spelling controleren van een bericht dat ik aan het schrijven ben?

Klik boven aan het bericht dat u aan het maken bent op Spelling controleren. Verkeerd gespelde woorden worden geel gemarkeerd. Klik op een verkeerd gespeld woord om voorgestelde correcties weer te geven.

Bestandsbijlagen

Is de grootte of het type van bestandsbijlagen in Gmail beperkt?

Ja. Ter voorkoming van virussen accepteert Gmail geen bestandsbijlagen die uitvoerbare bestanden zijn. Bovendien is de grootte van bijlagen beperkt tot 20 MB. Voor meer informatie gaat u naar het Helpcentrum van Google.

Kan ik bestanden slepen en neerzetten om ze toe te voegen aan een bericht?

Ja, als u een Chrome-browser gebruikt. Anders moet u naar een bestand bladeren om het toe te voegen.

Hoe kan ik een bestandsbijlage van het ene bericht naar het andere bericht kopiëren?

Omdat Gmail een webgebaseerd systeem is, kunt u bestandsbijlagen niet van het ene bericht naar het andere slepen. Als tijdelijke oplossing, kunt u het volgende doen:

 1. Open het bericht of de conversatie waaraan de bestandsbijlage is toegevoegd.
 2. Als het bestand is toegevoegd aan een enkel bericht, klikt u op Doorsturen (onder aan het bericht). Als het bestand is toegevoegd aan een bericht in een conversatie, klikt u op Alle doorsturen aan de rechterkant.
 3. Verwijder alle "doorgestuurde" inhoud van de originele berichten, die onder aan uw nieuwe bericht worden weergegeven. De bestandsbijlage blijft behouden bij het doorgestuurde bericht.
 4. Vervolgens kunt u uw nieuwe bericht opstellen en verzenden.

U kunt de bijlage ook downloaden en die daarna uploaden naar een ander bericht.

Kan ik een bericht of conversatie toevoegen aan een ​​nieuw bericht?

Nee, u kunt berichten niet rechtstreeks insluiten in andere berichten. Als tijdelijke oplossing, kunt u het volgende doen:

 1. Als u een enkel bericht wilt toevoegen, opent u het bericht en klikt u op Doorsturen (onder aan het bericht). Als u een conversatie wilt toevoegen, opent u de conversatie en klikt u op Alle doorsturen aan de rechterkant.
 2. Vervolgens kunt u uw nieuwe bericht opstellen en verzenden. Het eerdere bericht wordt opgenomen onder uw nieuwe bericht.

U kunt ook de tekst van het eerdere bericht kopiëren en die in een nieuw bericht plakken.

Labels

Er zijn geen mappen in e-mail van Google Apps. Hoe kan ik mijn berichten ordenen?

In plaats van mappen kent Gmail de functie 'Labels'. Labels zijn vergelijkbaar met mappen, maar veel krachtiger en flexibeler omdat aan een bericht meerdere labels kunnen worden toegevoegd om het op verschillende manieren te categoriseren. Voor meer informatie gaat u naar het Helpcentrum van Google.

Hoeveel labels kan ik maken?

U kunt zo'n 200 labels maken.

Kan ik meerdere labels toekennen aan een enkel ​​e-mailbericht?

Ja, u kunt een onbeperkt aantal labels toekennen aan een bericht: selecteer het bericht in uw Postvak IN of open het en selecteer een of meer labels in de vervolgkeuzelijst Labels boven aan uw e-mailvenster.

Kan ik labels nesten, net zoals ik dat deed met mappen in mijn oude e-mailprogramma?

Ja, door in Gmail het lab 'Geneste labels' in te schakelen. Met deze functie kunt u een labelhiërarchie opbouwen net als met mappen. Als u de functie wilt inschakelen, klikt u in de rechterbovenhoek van uw e-mailvenster op Instellingen en vervolgens op Labs. Klik onder Geneste labels op Inschakelen. Uw Google Apps-beheerder moet Labs inschakelen voor uw domein om deze functie beschikbaar te stellen. Als Labs niet zijn ingeschakeld, kunt u als volgt een mappenboom simuleren met labels:

 1. Gebruik een teken, zoals een forward slash (/), om uw hoogste label te scheiden van onderliggende labels.
 2. Maak sublabels door ze met behulp van de afscheider toe te voegen aan het hoogste label.

  Aan het hoogste label "Projecten" kunt u als sublabels bijvoorbeeld "Projecten/Artwork" en "Projecten/Brochures" toevoegen.

Worden door het verwijderen van een label alle berichten verwijderd waaraan dat label is toegekend?

Nee. Het label wordt uitsluitend verwijderd van de berichten.

Berichten archiveren en verwijderen

Wanneer moet ik een bericht verwijderen in plaats van het te archiveren?

Door een bericht te verwijderen of archiveren, verwijdert u het bericht uit uw Postvak IN. Als u een bericht verwijdert, wordt het naar de Prullenbak verplaatst en na 30 dagen permanent uit uw Google Apps-account verwijderd. Als u een bericht archiveert, wordt het naar Alle berichten (uw archief) verplaatst, waar u het in de toekomst gemakkelijk kunt terugvinden met behulp van de krachtige zoekfunctie van Google. Omdat u meer dan voldoende opslagruimte heeft voor al uw e-mail (25 GB), raden we u aan berichten te archiveren in plaats van ze permanent te verwijderen.

Hoe lang blijven berichten in mijn archief?

Berichten blijven voor altijd in uw archief, tenzij u ervoor kiest ze te verwijderen.

Hoe lang blijven berichten in de Prullenbak?

Berichten blijven gedurende 30 dagen in de Prullenbak. Daarna worden ze door Gmail permanent verwijderd.

Hoe haal ik een bericht uit de Prullenbak?

Zoek het bericht op in de Prullenbak en selecteer het. In de vervolgkeuzelijst Ga naar boven aan het e-mailvenster, selecteert u vervolgens Postvak IN.

Waarom wordt een bericht dat ik heb gearchiveerd of verwijderd, opnieuw weergegeven in mijn Postvak IN?

Als iemand reageert op een bericht dat u heeft gearchiveerd of weggegooid, wordt dat nieuwe bericht in uw Postvak IN weergegeven als een conversatie waarin het door u gearchiveerde of verwijderde bericht is opgenomen. Als het bericht al definitief uit de Prullenbak is verwijderd, wordt onder aan het bericht de optie weergegeven om de verwijderde berichten in de conversatie te bekijken.

Moet ik berichten in de map 'Verzonden' verwijderen of archiveren?

Het is niet nodig berichten in de map Verzonden te verwijderen of te archiveren. Berichten blijven voor altijd in deze map, tenzij u ze verwijdert. Omdat u echter 25 GB aan opslagruimte heeft, kunt u de berichten in deze map behouden en ze, indien nodig, later raadplegen. Bovendien worden berichten in de map Verzonden eigenlijk gearchiveerd in Alle berichten, dus zelfs als u deze berichten archiveert, blijven ze in de map Verzonden staan.

E-mailfuncties

Bevat Gmail een functie voor het instellen van een afwezigheidsbericht?

Ja, in Gmail kunt u een 'automatisch antwoord' instellen dat vergelijkbaar is met de 'Out of Office'-functie in Outlook of Lotus Notes. Voor meer informatie gaat u naar het Helpcentrum van Google.

Kan ik mijn e-mail delen met een collega?

Gedeelde mailboxen worden niet ondersteund. U kunt echter gemakkelijk een e-mailfilter (regel) instellen voor het doorsturen van bepaalde typen berichten naar een andere medewerker.

Heeft Gmail sneltoetsen?

Ja, Gmail bevat een volledige set sneltoetsen. U moet sneltoetsen eerst inschakelen:

 1. Klik in de rechterbovenhoek van het e-mailvenster op Instellingen.
 2. Onder Sneltoetsen selecteert u Sneltoetsen inschakelen.
 3. Klik op Instellingen opslaan.

Als u vervolgens de snelkoppelingen wilt zien, drukt u op SHIFT+? terwijl u uw lijst van berichten bekijkt in het hoofdvenster van uw e-mail.

Worden gedeelde mailboxen in Gmail ondersteund?

Niet precies. Maar als een tijdelijke oplossing, kunt u uw eigen mailinglijst (een zogenaamde "groep") maken voor alle medewerkers waarmee u een e-mailadres wilt delen. Uw beheerder moet hiervoor gebruikerbeheerde discussiegroepen hebben ingeschakeld voor uw domein. Als gebruikerbeheerde discussiegroepen niet beschikbaar zijn, vraagt u uw Google Apps-beheerder een mailinglijst (groep) te maken van alle medewerkers die een e-mailadres willen delen.

Als e-mailmachtiging is ingeschakeld voor uw domein, kunt u die functie ook gebruiken om maximaal tien andere gebruikers toegang te geven tot een enkel e-mailaccount.

Bevat Gmail een "taken"-functie waarmee ik een lijst kan maken van berichten waarop ik nog moet reageren?

Ja, de Google Taken-gadget is beschikbaar in Gmail en Google Agenda. Klik gewoon op de link Taken  in het deelvenster aan de linkerkant om de Taken-gadget te openen. Gebruik de gadget voor het maken van een of meer takenlijsten. Als u een e-mailbericht wilt toevoegen aan een takenlijst, opent u het bericht en klikt u op Meer acties> Toevoegen aan taken. Het onderwerp van het bericht wordt boven aan uw takenlijst weergegeven, met een link naar de berichtcontent.

Spam

Hoe lang blijven berichten in de map Spam?

Berichten blijven gedurende 30 dagen in de map Spam. Daarna worden ze door Gmail permanent verwijderd.

Hoe voorkom ik dat berichten van bepaalde afzenders worden gemarkeerd als spam?

U kunt voorkomen dat berichten van een afzender buiten uw domein ten onrechte als spam worden gemarkeerd door een e-mailfilter te maken met behulp van de optie Nooit naar Spam sturen:

 1. Klik in Gmail op Instellingen > Filters > Nieuw filter maken.
 2. Voer in het veld Van: het adres in van de betreffende persoon en klik op Volgende stap.
 3. Selecteer Nooit naar Spam sturen en klik op Filter maken.